top of page

Rendszerintegráció

Rendszerintegrációs tevékenységünkről, így alapinfrastruktúra- és hardvermegoldásokról, virtualizációról, adatvédelemről és biztonságról, rendszermenedzsmentről és nagyvállalati hálózatokról.

Alapinfrastruktúra megoldások

 

A vállalatok többsége számára már nyilvánvaló, hogy a jól megtervezett alapinfrastruktúrán múlik a zökkenőmentes üzletmenethez elengedhetetlen magas rendelkezésre állás, az optimális működés, miközben a költségek kiszámíthatóak maradnak. Az alapinfrastruktúrához kapcsolódó szolgáltatások – fájl-, nyomtató- és levelezőszerver, internetelérés, felhasználó-menedzsment – szinte láthatatlanul vannak jelen, ugyanakkor esetleges kiesésük azonnal leblokkolná a teljes üzletmenetet. Az alapinfrastruktúra megtervezésekor szakembereink tehát úgy járnak el, hogy egy ilyen kiesés valószínűségét gyakorlatilag nullára lehessen redukálni.

Ez a tervezés magában foglalja a szerverek kapacitásának, a háttértárolók méretének és a szoftveres alkalmazások összetételének meghatározását – természetesen a vállalati értékekkel arányos redundáns megoldások kialakításával.

Értékmegőrző címtárak: platformtól függetlenül

Hálózati környezetben rendkívüli jelentőségű a fontos adatok szervezettségének fenntartása és gyors elérése. Ebben jut kulcsszerephez a címtárszolgáltatás, amely az adatokat jól strukturált, gyorsan kereshető formában teszi elérhetővé. A címtár egy gyors, kifejezetten a hatékony olvasásra és keresésre optimalizált adatbázistípus. Egy központi szerver ebben tárolja az adatokat, és osztja szét a klienseknek egy meghatározott, szabványos protokoll segítségével. Az adatok úgy vannak szervezve, hogy az alkalmazások széles skálája számára elérhetők legyenek. Címtárszolgáltatásaink keretében – akár tervezésről, megvalósításról, akár migrálásról van szó Windows (Active Directory) vagy Unix/Linux környezetben egyaránt – az adott vállalati erőforrások optimális és költséghatékony felhasználását célzó megoldásokat részesítjük előnyben. Így megrendelőink biztosak lehetnek benne, hogy az „értékmegőrzés” számukra a lehető legkisebb ráfordítással jár.

Levelezés

Az elektronikus levelezés a vállalati külső-belső kommunikáció alapja, e nélkül már egyetlen cég sem képzelheti el működését. Akár egy új levelezőrendszer bevezetéséről van szó, akár áttérésről egy új platformra, szakértőink a vállalatnál már meglévő kommunikációs szokások felmérésével, modellezésével készítik elő a feladat végrehajtását. Ennek révén megrendelőinknek semmiképpen sem kell felesleges licencköltségekkel számolniuk: csak annyit kell megvásárolniuk, amennyit a meglévő – vagy a közeljövőre tervezett bővítés miatt változó – üzletmenet feltétlenül indokol. A már bevezetett rendszereink frissítéseit úgy tervezzük meg, hogy abból ügyfeleink gyakorlatilag semmit se érzékeljenek – egy perc sem esik ki a folyamatos kommunikációból.

 

Hardver-megoldások

A NetworKing IT már több éve foglalkozik szerverek és munkaállomások, háttértárak és mentési rendszerek forgalmazásával, támogatásával. Képzett szakembereinek nagy tapasztalattal rendelkeznek e termékek üzemeltetése terén.

A karcsúság titka

A blade szerverek legfőbb előnyeként azok karcsú kivitelét szokás emlegetni. És ez igaz is: a blade egy olyan moduláris felépítésű szerver, amelyben mindössze egy alaplap, egy processzor, memória és valamilyen összeköttetés kap helyet. A tápegységet, az aktív hűtést, az Ethernet- vagy üvegszál-csatlakozást és a háttértárat mind-mind a keret biztosítja. Így egy blade rendkívül vékony, és egy-egy vázba 10-16 ilyen szervert is be lehet illeszteni. Mindez ideális fizikai környezetet eredményez a szerverkonszolidáció során, hiszen lecsökken mind a hely-, mind pedig a szükséges tápfeszültség- és hűtési igény is. A blade-szerverek ugyanakkor erős, üzembiztos, jól skálázható és egyszerűen menedzselhető környezetet eredményeznek.

A szerverkonszolidáció logikai oldalát a virtualizációs szoftverek (Hyper-V, VMware) biztosítják. Tapasztalataink azt erősítik meg, hogy a virtualizáció alkalmazása a blade kiszolgálókkal párhuzamosan várható a következő években.

A konszolidáció folyamata azonban nem áll meg a szervereknél: a szerver után következhet az alkalmazások és operációsrendszer-platformok, a háttértárolók, valamint a mentési rendszerek konszolidációja is. Szakembereink valamennyi területen minőségi megoldásokat nyújtanak ügyfeleinknek.

Nagy megbízhatóság, kedvező áron

Üzembiztonság, hibatűrés, katasztrófa-tűrés. Az üzleti szempontból kritikus rendszerek nagy megbízhatóságú rendszereken való futtatása révén jóval kevesebb lehet a leállás és így a kiesett munkaidő is. A nagy megbízhatóságú rendszerek hardverinfrastruktúra-elemeinek, architekturális megoldásainak feladata, hogy ezek a követelmények teljesíthetők legyenek. Mindezt természetesen, tekintettel az eltérő költségszintekre, a védendő üzleti információ értékének megfelelően kell meghatározni. Cégünk az alapszintű, az egyes szerverekbe beépített megoldásoktól egészen a 7x24 órás üzemet biztosító rendszerek kiépítéséig nagy szakértelemmel rendelkezik.

Cluster-megoldások kialakítására Microsoft- és Unix-környezetekben egyaránt vállalkozunk. A tárolórendszerek kialakításánál is kiemelt figyelmet fordítunk az üzembiztonságra és az adatbiztonságra, éppen ezért előnyben részesítjük a redundáns megoldások alkalmazását.

Nagy megbízhatóságú rendszerekre cégünk kiemelt szintű rendelkezésre állási szerződést vállal, igen kedvező árakat biztosítva ügyfeleinknek.

 

Virtualizáció

Sokáig úgy tartották, hogy egy vállalat informatikai kapacitása egyenlő a rendelkezésre álló hardver-szoftver együttes teljesítményének összegével. A virtualizáció révén azonban vadonatúj értelmet nyer egy sor korábbi fogalom. Ennek során ugyanis egyszerre több virtuális gépet lehet létrehozni, különböző operációs rendszerek futtathatók egymás mellett, párhuzamosan, ugyanazon a fizikai gépen/hardveren. Mindezzel egy olyan absztrakt réteg jön létre, amelyben elválik egymástól a fizikai hardver az operációs rendszertől – az IT erőforrások jobb kihasználását és nagyobb rugalmasságát téve lehetővé.

Minden virtuális gépnek megvan a maga virtuális hardverkészlete (CPU, RAM, stb.), erre töltődnek be az operációs rendszer elemei és az alkalmazások. Az operációs rendszer úgy látja, hogy teljesen normális hardverrel van dolga, függetlenül a tényleges fizikai komponensektől.

Hogy mindez miért jó? Mert a virtuális gépek jellemzői egyetlen fájlban összegezhetők, gyors mentést, másolást, erőforrás-hozzárendelést téve lehetővé. Mindez pedig a karbantartási ráfordítások területén komoly megtakarításokat eredményezhet. Az üzleti előnyöket – szakembereink közreműködésével – tálcán nyújtja a technológia.

 

Mentés, értékarányosan

A vállalatok egy része azzal követ el súlyos hibát, hogy nem ismeri fel, melyek a működéséhez szükséges létfontosságú adatok, és nem gondoskodik ezek tervezett, rendszeres időközönkénti mentéséről. Egy esetleges katasztrófahelyzet alkalmával ezek visszaállítása viszont utólag már gyakran lehetetlen, vagy csak nagyon költséges módon valósítható meg. A vállalatok másik része ugyanakkor azzal követ el hibát, hogy a szükségesnél jóval többet költ mentési rendszerekre: egyébként gyorsan elavuló adatokat is hét lakat alatt, több példányban őriznek meg. Meggyőződésünk, hogy a mentési megoldást igenis ki lehet alakítani értékarányosan: a kulcsfontosságú adatokhoz redundáns, nagy biztonsági archiválást ajánlunk – igen kedvező árakon -, de az értéktelen, például óránként vagy naponta felülíródó információk megőrzésével nem terheljük ügyfeleink beruházási költségvetését. Különböző gyártóktól származó, platformfüggetlen mentési megoldásainkat mindezekre a szempontokra figyelemmel javasoljuk ügyfeleinknek.

Információbiztonság, adatvédelem

Mindaz, amit a mentésekkel kapcsolatosan megfogalmaztunk, hatványosan igaz az információbiztonság területére. A szervezeti működés bonyolultságából következően ugyanis elméletileg végtelen számú alrendszernek kellene kiszolgálnia a különböző vállalati funkciók biztonságos működését. Vagyis a kiindulópont, amelyet szakembereink a vállalat megfelelő IT-munkatársaival közösen határoznak meg, a kiváló színvonalon elkészítendő adatleltár, a vállalati működés során keletkező információk védelmi szintjének megfelelő besorolás. Ennek eredményét vesszük alapul a PKI-infrastruktúra (Public Key Infrastructure – nyilvános kulcsú infrastruktúra, a titkosítás, digitális hitelesítés és azonosítás meghatározó architektúrája) kialakításakor éppúgy, mint az üzleti alkalmazások működésének alapját adó adatbázis alapú rendszerek kiválasztásánál. Itt is alapvető szempont a vállalatnál már meglévő hardver-szoftver erőforrások lehetőleg maximális integrálása az új rendszerbe, megvédve a korábbi beruházások értékét.

 

Biztonság

A mai hálózatokban már általánosnak mondható tűzfalak a különböző hálózatok közötti kommunikáció kontrolljára szolgáló, dedikált hardveren – így például routeren - működő szoftvereszközök. Alapfeladatuk – további, kiegészítő biztonsági szoftverekkel együttműködésben - az internetkapcsolattal rendelkező hálózatok biztonságossá tétele, a hálózati adatforgalom szabály alapú megszűrése. Ezen kívül tűzfalakat használ számos vállalat például a titkosítás, a virtuális magánhálózat (VPN, Virtual Private Network) kialakítása, a felhasználó-azonosítás, a tartalomszűrés támogatása vagy a sávszélesség-szabályozásának céljából is.

Tekintettel arra, hogy a különböző gyártók színvonalas megoldásaiból igen bőséges a kínálat a piacon, szakembereink – gyártó-független rendszerintegrátor cég hozzáértő munkatársaihoz illő módon – a tűzfalrendszerre vonatkozó javaslat kialakításakor a meglévő vállalati környezettel való integráció lehetőségét tekintik a legfőbb szempontnak.

A tűzfalakkal párhuzamosan alkalmazott, azokkal együttműködő VPN-rendszerek, behatolás megelőző (IPS), NAC (Network Admission Control), illetve tartalomszűrő (web-, e-mail) megoldások bevezetését minden olyan vállalati környezetben javasoljuk, ahol ez az előzetes adatleltár alapján indokolt. Kiterjedt gyártói kapcsolatainknak köszönhetően nem egyszerűen versenyképes, hanem kimondottan kedvező árakon tudjuk ajánlani ezeket a biztonsági rendszereket ügyfeleinknek.

 

Rendszermenedzsment

A komplex hálózatok vagy távközlési rendszerek megvalósításakor legalább olyan fontos az optimalizált és gazdaságos működtetés, üzemeltetés, mint maga a minőségi kivitelezés. Ezen a területen szinte kizárólag egyedi, testreszabott megoldások és szolgáltatások létezhetnek, hisz mindenkor az adott szervezet vagy vállalat adottságai a meghatározóak.

Elengedhetetlen ugyanakkor az IT rendszerek működésének, terheltségének és forgalmi jellemzőinek folyamatos monitorozása, valamint a karbantartási tevékenységek megfelelő ütemezése. Egy ilyen rendszer kialakításával nem csupán az esetleges hibák ismerhetők fel azonnal, de a meghibásodások veszélyére előre is fel lehet hívni a figyelmet. A karbantartási és hibaelhárítási tevékenységek ütemezésével a kritikus hibák kialakulásának esélye a minimálisra csökken, illetve a hibaelhárításhoz szükséges idő is a lehető legrövidebb lehet.

Szakembereink nagy tapasztalattal rendelkeznek a komplex menedzsmentrendszerek területén (hálózatmenedzsment, alkalmazásmenedzsment, konfigurációmenedzsment, teljesítményfelügyelet, IT-biztonsági rendszerek menedzsmentje, jogosultságkezelés, szolgáltatásmenedzsment), így az általunk javasolt megoldások révén megbízhatóan felügyelhetők, monitorozhatók és elemezhetők a komplex IT-infrastruktúrák.

A fejlett menedzsmenteszközök révén egyszerűen azonosíthatók a rendszer gyenge pontjai, előre jelezhetők bizonyos meghibásodások. És – ami a legfontosabb – mérni lehet az egyes meghibásodások hatását a rendszeren futó szolgáltatások rendelkezésre állására is. Mindezek hatása pedig megmutatkozik az üzemeltetési költségek csökkenésében is.

Nagyvállalati hálózatok

A nagyvállalati hálózatok környezetében vége azoknak az időknek, amikor még elegendő volt csupán a működést garantálni. Ma már, ha ez egy merev, rugalmatlan hálózat, nem képes eleget tenni a vele szemben támasztott követelményeknek. Alapvető fontosságúvá vált ugyanis, hogy a hálózat rugalmas alkalmazkodásra legyen képes: méretét, teljesítőképességét, az általa kiszolgálható alkalmazásokat tekintve egyaránt. A gazdaságossági követelményeknek megfelelően napjaink korszerű nagyvállalati hálózata alaposan megtervezett, térben és teljesítményben bővíthető, és kis létszámmal üzemeltethető. A hálózatnak szükségképpen az üzleti alkalmazások támogatására kell koncentrálnia, hogy a vállalat a saját ügyfeleivel és a saját üzletmenetével foglalkozhasson. És mivel egyre hosszabb életciklusra tervezik ezeket a hálózatokat, idővel olyan igényeket is ki kell szolgálniuk, amelyeket a beszerzéskor még nem lehetett tervezni.

A kis létszám ugyanakkor azt is jelenti, hogy a zavartalan működtetés érdekében üzletileg is előnyössé válhat külső szakértelem bevonása. Legyen szó akár több telephely összekapcsolásáról, telephelyek hálózatának megvalósításáról, menedzsmentről vagy a kapcsolódó szolgáltatásokról, egyaránt elengedhetetlen a megfelelő szolgáltatás és a megfelelő szolgáltató kiválasztása. Szakembereink a berendezések telepítésén túl segítenek abban is, hogy a szolgáltatók portfóliójából (bérelt vonal, VPN, stb.) az ügyfeleink számára optimális megoldásokat sikerüljön megtalálni. Rendszerintegrátori szakértelmünkkel, tapasztalatunkkal abban segítünk, hogy sem a szükségképpen elkötelezett gyártó, sem pedig a távközlési szolgáltató ne érvényesíthesse saját szempontjait ügyfeleink alapvető érdekeivel szemben. Az ilyen rendszerintegrációra fordított költségek pedig villámgyorsan megtérülnek mind a beruházás, mind az üzemeltetés során.

bottom of page