Adatvédelmi megoldások

Mentés, értékarányosan

A vállalatok egy része azzal követ el súlyos hibát, hogy nem ismeri fel, melyek a működéséhez szükséges létfontosságú adatok, és nem gondoskodik ezek tervezett, rendszeres időközönkénti mentéséről. Egy esetleges katasztrófahelyzet alkalmával ezek visszaállítása viszont utólag már gyakran lehetetlen, vagy csak nagyon költséges módon valósítható meg. A vállalatok másik része ugyanakkor azzal követ el hibát, hogy a szükségesnél jóval többet költ mentési rendszerekre: egyébként gyorsan elavuló adatokat is hét lakat alatt, több példányban őriznek meg. Meggyőződésünk, hogy a mentési megoldást igenis ki lehet alakítani értékarányosan: a kulcsfontosságú adatokhoz redundáns, nagy biztonsági archiválást ajánlunk – igen kedvező árakon -, de az értéktelen, például óránként vagy naponta felülíródó információk megőrzésével nem terheljük ügyfeleink beruházási költségvetését. Különböző gyártóktól származó, platformfüggetlen mentési megoldásainkat mindezekre a szempontokra figyelemmel javasoljuk ügyfeleinknek.

Információbiztonság, adatvédelem

Mindaz, amit a mentésekkel kapcsolatosan megfogalmaztunk, hatványosan igaz az információbiztonság területére. A szervezeti működés bonyolultságából következően ugyanis elméletileg végtelen számú alrendszernek kellene kiszolgálnia a különböző vállalati funkciók biztonságos működését. Vagyis a kiindulópont, amelyet szakembereink a vállalat megfelelő IT-munkatársaival közösen határoznak meg, a kiváló színvonalon elkészítendő adatleltár, a vállalati működés során keletkező információk védelmi szintjének megfelelő besorolás. Ennek eredményét vesszük alapul a PKI-infrastruktúra (Public Key Infrastructure – nyilvános kulcsú infrastruktúra, a titkosítás, digitális hitelesítés és azonosítás meghatározó architektúrája) kialakításakor éppúgy, mint az üzleti alkalmazások működésének alapját adó adatbázis alapú rendszerek kiválasztásánál. Itt is alapvető szempont a vállalatnál már meglévő hardver-szoftver erőforrások lehetőleg maximális integrálása az új rendszerbe, megvédve a korábbi beruházások értékét.